กล่องปลดล็อคหน้าจอวิทยุ HONDA ACCORD G9 (Navi)

กล่องปลดล็อคหน้าจอวิทยุ HONDA ACCORD G9 (Navi) สังเกตตัววิทยุจะมีปุ่มหมุนข้างซ้าย ข้างเดียว

กล่องปลดล็อคหน้าจอ honda accord ในรุ่นนี้ต้องใช้กล่องปลดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ด้วยปากได้เนื่องจาก ตัวรถมีระบบนำทางที่เชื่อมต่อกับตัวดาวเทียมไว้ หากระบบของรถ หรือ เนวี่ไม่สามารถจับดาวเทียมได้ทำให้ระบบนำทางผิดพลาด ส่งผลให้การนำทาง error ไม่สามารถใช้งานได้จึงต้องมีกล่องปลดล็อคมาช่วยในการ support ระหว่างดาวเทียมกับตัววิทยุรถยนต์ และความเร็วรถยนต์อีกด้วย


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments