ปลั๊กแปลงไฟกล้อง NISSAN 32PIN

ปลั๊กแปลงไฟกล้อง NISSAN 32PIN

ปลั๊กแปลงไฟกล้อง NISSAN 32PIN กรณีเปลี่ยนวิทยุใช้กล้องเดิม

ใช้ในกรณีเปลี่ยนวิทยุรถยนต์เครื่องใหม่แต่ใช้กล้องเดิม เนื่องจากกล้องเดิมปกติใช้เลี้ยง 6V ต่ำกว่า หรือสูงกว่านี้กล้องไม่ทำงานหรือไหม้ได้ครับ จึงต้องทำการแปลงไฟให้ตรงกับกล้อง ก็สามารถใช้งานได้ปกติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments