ปลั๊ก PREOUT KENWOOD (ISUZU)

ปลั๊ก PREOUT KENWOOD

 ปลั๊ก PREOUT KENWOOD (ISUZU)

วิทยุ KENWOOD รุ่นนี้จะอยู่ในรถยนต์ ISUZU เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากวิทยุ ที่แถมมากับรถยนต์ ISUZU จะแถมให้เฉพาะที่ได้ใช้เท่านั้น สิ่งไหนที่ไม่ได้ใช้ จะไม่แถมมาให้ หากเราต้องการเพิ่มชุดเครื่องเสียง จำพวก Power amp ต้องใช้เพื่อให้เสียงที่สะอาด คุณเสียงจะดี กว่าการต่อระบบ HI POWER

 ปลั๊ก PREOUT KENWOOD (ISUZU)
 ปลั๊ก PREOUT KENWOOD (ISUZU)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments