ปลั๊กแปลง VIDEO IN สำหรับ HONDA FREED (กรณีเปลี่ยนวิทยุใหม่)

ปลั๊กแปลง VIDEO IN สำหรับ HONDA FREED (กรณีเปลี่ยนวิทยุใหม่)

ปลั๊กแปลง VIDEO IN สำหรับ HONDA FREED (กรณีเปลี่ยนวิทยุใหม่)

เฉพาะ HONDA FREED รุ่นทอป EL

ในรุุ่นทอป จะมีจอแสดงผลด้านหน้า 7 นิ้ว และมีจอหลังหมอน 1 คู่ มีหัวอ่าน DVD ได้ 1 ข้าง ส่งภาพจาก DVD มาที่จอหน้า ทั้งภาพและเสียง หากทำการเปลี่ยนวิทยุใหม่ด้านหน้า ปลั๊กต่อจะไม่เหมือนกัน ต้องใช้ปลั๊กแปลง เพื่อไม่ต้องการตัดต่อสายไฟเดิม จึงต้องใช้ปลั๊กแปลง VIDEO IN ง่ายต่อการติดตั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Comments

comments